Monthly Archives: mei 2015

Wet meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP aangenomen

Dinsdag 26 mei 2015 - De wet meldplicht datalekken voegt aan de Wet bescherming persoonsgegevens een meldplicht voor inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens toe. Met de meldplicht datalekken wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken en hiermee een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in…
Read more