Wet meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP aangenomen

Dinsdag 26 mei 2015 – De wet meldplicht datalekken voegt aan de Wet bescherming persoonsgegevens een meldplicht voor
inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens toe. Met de meldplicht datalekken wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken en hiermee een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Wet Meldplicht datalekken geldt voor alle verantwoordelijken

Met dit voorstel moet de verantwoordelijke bij een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, niet alleen een melding doen bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), maar ook de betrokkene informeren. Deze meldplicht geldt voor alle verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel in de private als publieke sector. Als er geen melding wordt gemaakt van een datalek kan dit bestraft worden met een bestuurlijk boete van het Cbp.

Direct aan de slag?

Neem contact met ons op.

Comments are closed.