Bedrijven slaan alarm: Cybercrime kost 10 miljard per jaar

Vrijdag 31 maart 2017 – Cybercrime kost bedrijven 10 miljard per jaar. Grote bedrijven slaan alarm. Er is veel meer geld en aandacht nodig voor cybersecurity. Nederland verliest namelijk al miljarden door digitale aanvallen en is nog niet klaar voor de toekomst.

Dat is de boodschap van grote bedrijven aan een nieuw kabinet. Topvrouw Herna Verhagen van PostNL heeft informateur Edith Schippers en de onderhandelende partijleiders een brief gestuurd met concrete voorstellen om deze digitale dreiging te lijf te gaan. Die aanpak is volgens het schrijven „dringend noodzakelijk” om onze welvaart en welzijn te beschermen.

Haar verhaal is mede ondertekend door andere belangrijke bestuursvoorzitters, onder meer die van KPN, Eneco, Schiphol, Rabobank en Bol.com. Werkgeverskoepels ondersteunen het pleidooi ook.

’Zo belangrijk als tastbare veiligheid’

De werkgevers vinden dat de digitale veiligheid net zo belangrijk moet worden als de veiligheid in de tastbare wereld. „Want criminaliteit, (bedrijfs)spionage en terrorisme vormen online net zo’n bedreiging als ’op straat’.”

Ze wijzen er op dat cybercrime nu al voor een schadepost van 10 miljard per jaar zorgt, en dat dreigt alleen maar erger te worden. En de gevaren zijn niet alleen financieel van aard. „Grootschalige, maatschappelijke ontwrichting kan het gevolg zijn, bijvoorbeeld als energiecentrales, transportsystemen of waterkeringen aangevallen worden.”

Actie vanuit kabinet

De topbedrijven willen dat het kabinet een actieprogramma opstelt samen met het bedrijfsleven. Vanuit de overheid zou een topfunctionaris, die direct onder het kabinet valt, de aanpak aan moeten sturen. Daar hoort volgens de werkgevers ook een forse investering bij zodat digitale aanvallen snel ontdekt kunnen worden en bestreden. De overheid moet zelf ook het goede voorbeeld geven: minstens tien procent van het IT-budget zou voortaan aan beveiliging besteed moeten worden.

Kinderen zouden bovendien op jonge leeftijd al moeten leren over digitale gevaren, vinden de bedrijven. Ze pleiten er bij de formatietafel voor om „digitale geletterdheid” in het onderwijstraject op te nemen.

’Te laat’

PostNL-topvrouw Verhagen schreef eerder al een rapport over de dreiging van digitale aanvallen. Een van de gevaren is volgens haar dat hackers die binnenkomen, nog te lang hun gang kunnen gaan. „Je ziet dat er dagelijks aanvallen zijn op Nederlandse bedrijven vanuit het buitenland. Veel bedrijven merken dat niet of te laat. Net zoals veel gemeenten er ook pas te laat achter komen dat ze gehackt zijn door malware of spyware.” Ze zegt dat bedrijven hun beveiliging op orde moeten brengen, maar ze kunnen niet zonder hulp van de overheid.

Bron: telegraaf.nl

Comments are closed.